Standpunten | De Vrije Student uu

1

Een digitale UVA

Een digitale UVA

1.1 Vakken digitaal volgen

De Vrije Student verwacht niet langer van iedereen dat studenten onderwijs volgen op een vastgestelde tijd en plaats. Dat systeem is achterhaald en niet meer van deze digitale tijd. In de eerste plaats moeten studenten volwaardige vakken digitaal kunnen volgen. Dat betekent dat de UvA vakken opstelt aan de hand van collegereeksen op internet. MOOC’s (Massive Online Open Courses) zijn al deels gratis beschikbaar op Coursera en EdX, daarnaast kan de UvA ze op soortgelijke programma’s inkopen. De hoofdtaak van de UvA blijft het onderwijs in hoorcolleges en werkgroepen, maar volgens De Vrije Student moet het mogelijk zijn dat studenten een deel van hun onderwijs thuis volgen. Hierdoor kunnen studenten in Nederland leren van de beste professoren uit topuniversiteiten, overal ter wereld. Topinstellingen zoals Harvard en Stanford zijn al op deze platforms aangesloten, de colleges al voor iedereen te bekijken. Vaak worden er op deze sites ook kant-en-klare tentamens beschikbaar gesteld, waarmee het vak afgesloten kan worden. De Vrije Student wil dat met dit soort tentamens ook studiepunten gehaald kunnen worden. Het moet gemakkelijker worden om hier toestemming voor te krijgen. De Vrije Student wil daarnaast dat de UvA haar expertise gebruikt om in huis tentamens bij deze collegereeksen te ontwerpen, waarmee een volwaardig cijfer gehaald kan worden voor zo’n collegereeks. Indien gewenst kunnen faculteiten natuurlijk ook (facultatief) werkgroeponderwijs organiseren. Dankzij De Vrije Student is er het afgelopen jaar veel bereikt op dit gebied. Door De Vrije Student kan je bijvoorbeeld sommige studies je hoorcolleges op je telefoon kunnen bekijken. Met deze ideeën brengen we de UvA nog dichterbij 2016. De Vrije Student kan verder trots melden dat haar strijd in de afgelopen raadstermijn succesvol was: de voorinvesteringen van dit jaar, het geld dat ten gevolge van het leenstelsel in het onderwijs gestopt moet worden gaan voor een groot deel naar blender learning en digitaal studeren.

Een digitale UVA

1.2 Colleges op Youtube

De Vrije Student wil dat alle hoorcolleges worden opgenomen en online worden gezet, op één integrale website. Zo wordt elk vak toegankelijk voor elke student. In de visie van De Vrije Student zouden alle hoorcolleges daarnaast op lange termijn voor iedereen toegankelijk moeten zijn, bijvoorbeeld op YouTube. Zo kan iedereen hiervan profiteren en wordt deze kennis ook gedeeld tot ver buiten de universiteitsmuren.

Online hoorcolleges maken het voor studenten makkelijker om hun studentenleven flexibel in te richten om bijvoorbeeld bestuursfuncties, bijbanen of vrijwilligerswerk heen. Studenten kunnen ook gemakkelijk een extra bijvak volgen, waarbij zij zelf beslissen of ze wel of niet deelnemen aan een eventueel aangeboden tentamen. Is het volgen van een collegereeks van een vak buiten de studie om niet waardevol voor student én samenleving, zelfs zonder het tentamen?

Ook voor de docenten is dit een verbetering. Die hoeven de tijd, die hoorcollegedocenten vaak liever in onderzoek steken, niet meer te gebruiken om twee hoorcolleges na elkaar te geven. Als er kleinere groepen studenten in de zaal zitten, kunnen de studenten die er wel zijn, weer actief meedoen met het college. Er komt ruimte voor vragen en interactiviteit, in plaats van voor Facebook en Twitter op het laptopscherm.

Een digitale UVA

1.3 Online readers

De Vrije Student weet dat studeren tegenwoordig ook kan met slechts een tablet. Toch worden studenten gedwongen dure papieren readers aan te schaffen. De Vrije Student wil dat readers online beschikbaar komen. Dit voorkomt papierverspilling en bespaart tientallen euro’s voor de student. Natuurlijk moet er voor de inhoud van de readers soms ook betaald worden, maar het is volgens De Vrije Student onwenselijk als er geld verdiend wordt over de rug van de student. In het kader van transparantie en duidelijkheid wil De Vrije Student daarom graag weten waar de prijs van readers vandaan komt, om ervoor te zorgen dat je als student weet waarom een reader van een paar pagina’s €15 kost. Door de kosten van de readers openbaar te maken en ze ook digitaal beschikbaar te stellen, zorgen we ervoor dat de kosten van studeren omlaag gaan, de tassen lichter worden en papier niet verspild wordt.

Een digitale UVA

1.4 Intranet: CIS, Blackboard etcetera

De Vrije Student wil één duidelijke website waarop studenten alles vanuit huis kunnen regelen. Op dit moment bestaan een scala aan websites, waarvan de student gebruik dient te maken, zoals Blackboard, studentenmail, SIS, de roostersite en Studentenzaken. De Vrije Student zet in op één Elektronische Leerweg waarin alles geregeld kan worden. De Vrije Student wil ook bovenop het proces zitten om tot deze Elektronische Leerweg te komen. De fouten, zoals die met SIS gemaakt zijn, mogen nooit meer voorkomen. Daar zijn de studenten immers de dupe van.