Standpunten | De Vrije Student uu

1

Digitaliseren van UU

Digitaliseren van UU

1.1 Opnemen van alle hoorcolleges

De Universiteit Utrecht loopt in vergelijking met andere Nederlandse universiteiten achter qua digitalisering. Online een hoorcollege terugkijken is voor bijna geen studie vanzelfsprekend. De Vrije Student betreurt dit en ziet veel voordelen in het opnemen van hoorcolleges. Zo kunnen hoorcolleges gebruikt worden als voorbereiding op tentamens. Docenten hoeven niet bang te zijn dat niemand meer komt, aangezien het op andere universiteiten ook succesvol is. Onderzoek aan de Tilburg University wijst uit dat online colleges leiden tot hogere slagingspercentages, beter gemotiveerde studenten en minder werkdruk voor de docent. De Vrije Student wil daarom dat alle hoorcolleges aan de Universiteit Utrecht online aangeboden worden.

Digitaliseren van UU

1.2 Digitale leeromgeving

De Vrije Student wil een digitale leeromgeving realiseren. Hierin worden alle hoorcolleges van de Universiteit Utrecht met alle studenten online gedeeld. Zo kan een student rechtsgeleerdheid een hoorcollege van psychologie over cognitieve dissonantie terugkijken. Een dergelijk systeem speelt in op de grote leergierigheid van Utrechtse studenten en stimuleert interdisciplinariteit. De Vrije Student denkt daarom dat een digitale omgeving een mooie toevoeging kan zijn aan de academische omgeving.

2

Personaliseren van UU

Personaliseren van UU

2.1 Voldoendes mogen herkansen

De Vrije Student vindt dat studenten de mogelijkheid moeten hebben om het maximale uit zichzelf te halen. Hierin past de huidige herkansingsregeling niet. Des te onbegrijpelijker vinden wij het dat de huidige Universiteitsraad het herkansen van voldoendes op de universiteit heeft verboden. De Vrije Student strijdt daarom voor een betere herkansingsregeling die niet in het nadeel van studenten is, maar in het voordeel.

Personaliseren van UU

2.2 Voor diversiteit, tegen dwang & quota

De Vrije Student houdt van verbredend onderwijs, verschillende visies en goede discussies. Daarom zien wij zeker meerwaarde in diversiteit. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat pluriformiteit boven kwaliteit komt te staan. Quota, of het nu voor mannen, vrouwen of minderheden is, zijn daarom onwenselijk. Iedereen moet een gelijke kans krijgen aan de universiteit. Als een student, docent of onderzoek competent is, maakt het ons niet uit wat de afkomst, geslacht of religieuze opvatting is.

3

Flexibiliseren van UU

Flexibiliseren van UU

3.1 Collegegeld per vak

De Vrije Student heeft het sinds haar oprichting in 2015 raar gevonden dat studenten de hele som collegegeld moeten betalen terwijl ze maar paar vakken volgen. In Amsterdam heeft De Vrije Student succes geboekt en wordt er nu geƫxperimenteerd met het betalen van collegegeld per vak, ook wel flexstuderen genoemd. De Vrije Student vindt dat ook de Universiteit Utrecht ernaar moet streven om het betalen collegegeld per vak mogelijk te maken. Het betalen per afzonderlijk vak zal wel duurder zal dan het betalen voor een geheel collegejaar. De Vrije Student gaat er daarom vanuit dat studenten bewust kiezen voor het flexstuderen, aangezien dit ze in principe extra geld kost.

Flexibiliseren van UU

3.2 Geen maximumtermijn op resultaten

Over het leenstelsel zelf heeft De Vrije Student geen mening omdat het geen zaak van de studentenraad is. Maar de consequentie is duidelijk: langer doorstuderen kost de student geld. Gevolg van het flexibel studeren kan zijn dat studenten niet nominaal studeren, maar langer bezig zijn met hun studie. De Vrije Student wil studenten de regie in handen geven en keert zich tegen maatregelen die de student dwingen nominaal te studeren.

De Vrije Student verzet zich daarom tegen regelingen die een maximumtermijn aan de bachelor koppelen en regelingen zoals het laten vervallen van tentamencijfers na een bepaalde periode. Met de invoering van de Wet Versterking Bestuurskracht is bepaald dat tentamenresultaten alleen mogen vervallen als aantoonbaar sprake is van verouderde kennis. De Vrije Student ervoor strijden dat deze regeling altijd in het voordeel van de student wordt toegepast.