Meer info | De Vrije Student

De Vrije Student is een landelijke studentenpartij die studenten vertegenwoordigt op onderwijsinstellingen in Nederland. Op dit moment wordt De Vrije Student vertegenwoordigd in de universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam en de Universitaire Studentenraad op de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze partij opereert binnen een landelijke koepel: De Vrije Student. Door samenwerking en centrale coƶrdinatie kan De Vrije Student het meeste halen uit het enthousiasme en de talenten van onze kandidaten en raadsleden voor de studentenraden.

Verbetering van het onderwijs
De Vrije Student staat voor het efficiƫnt besteden van universiteitsgeld: dit moet zo veel mogelijk naar de verbetering van het onderwijs. Zaken als het stimuleren van duurzaamheid horen daar niet bij, omdat dat niet de rol van de universiteit is.

Excellentie en digitalisering
De Vrije Student streeft naar ruimte voor excellentie en naar het digitaal aanbieden van een gedeelte van het curriculum zodat je vanuit huis colleges uit bijvoorbeeld Oxford en Havard kunt volgen.

Internationalisering
Internationalisering van het onderwijs is een speerpunt van De Vrije Student: de student moet niets in de weg staan om een gedeelte van zijn of haar opleiding in het buitenland te volgen.