NIEUWS | DE VRIJE STUDENT UVA
test
04-02-2019
Nieuw Bestuur De Vrije Student Amsterdam

Wij presenteren u: het nieuwe bestuur van De Vrije Student Amsterdam!

Rogier Simons zal de rol van voorzitter op zich nemen, Fabian van Hal is onze secretaris/ledenwerving en Joshua Meijer zal zich gaan inzetten als penningmeester/campagne.

Deze nieuwe bestuursleden gaan ervoor zorgen dat De Vrije Student grandioos zal gaan vlammen dit jaar!

Nieuw Bestuur De Vrije Student Amsterdam

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Nieuw Bestuur De Vrije Student Amsterdam

Delen

test
03-12-2018
Sollicitaties voor netwerkbestuur Amsterdam zijn geopend!

De sollicitaties voor het nieuwe bestuur van netwerk Amsterdam zijn geopend! De deadline is 25 december 2018. Stuur je sollicitatie naar: dvs.amsterdam@gmail.com!

Je kan solliciteren voor de volgende functies: voorzitter, secretaris/ledenwerving en penningmeester/campagne.

Vragen? Neem contact op!

PROFIEL VOORZITTER
De voorzitter draagt zorg voor goede samenwerking en een duidelijke lijn binnen de afdeling. Hij of zij is goed op de hoogte van de stand van zaken binnen de afdeling. Hij of zij is iemand met bestuurservaring en veel kennis heeft van DVS Amsterdam en DVS landelijk. Daarbuiten is hij of zij de vertegenwoordiger van de afdeling. Hij of zij onderhoudt contacten met verschillende andere organisaties en probeert ook zoveel mogelijk te anticiperen op externe bewegingen.
Taken
– Leiden van het afdelingsbestuur.
– Verzorgen van interne contacten.
– Verzorgen van externe contacten.
– Verantwoordelijk voor inhoudelijke discussie in de afdeling.
– De afdeling vertegenwoordigen in de media
Leiden van het afdelingsbestuur
– Coördineren samenwerking tussen de verschillende bestuurders.
– Fungeren als centrale vraagbaak die goed op de hoogte is van alle beleidsterreinen en zorgen dat alle bestuursleden steeds over de relevante informatie beschikken.
– Controleren of iedereen zijn taken goed verricht.
– Leiden vergaderingen.
– Zorgen voor teambuilding binnen het bestuur.
– Tussentijdse evaluatie doelstellingen en personen.
Verzorgen van interne contacten
– Leiden van Algemene Ledenvergaderingen (ALV).
– Houden van speeches bij officiële gelegenheden.
– Activiteiten voorzitten.
– Signaleren van (persoonlijke) problemen.
Verzorgen van externe contacten
– Onderhouden contact met het hoofdbestuur, onder andere om hen feedback over hun beleid te geven en voor advies waar nodig. Op landelijke ALV’s is de voorzitter in principe de woordvoerder van de afdeling over algemene zaken.
– DVS introduceren op het moment dat de afdeling te gast is bij andere organisaties.

Functievereisten
– Relevante bestuurservaring.
– Relevante ervaring binnen de DVS en afdeling.
– Netwerk binnen DVS
– Teamspeler en leiderscapaciteiten.
– Ervaring met debatteren en spreken in het openbaar.
– Circa 5 à 8 uur per week beschikbaar voor DVS.

PROFIEL SECRETARIS & LEDENWERVING
Het bestuurslid secretaris & ledenwerving is intern het aanspreekpunt van de vereniging en een onmisbare factor van de vereniging. Het AB Secretaris & Ledenwerving is het aanspreekpunt voor nieuwe leden. Hij of zij blinkt uit in het leggen en onderhouden van contacten, is iemand die creatief is en het leuk vindt om interessante ideeën uit te werken. Het AB S&L draagt zorg voor de ledenwerving en behoud van leden. Hierbij is het ook van belang om het actieve kader te laten toenemen. Het AB Secretaris & Ledenwerving is zowel op activiteiten actief als achter de schermen. Hij of zij doet de voorbereidingen voor de vergaderingen, notuleert en agendeert. Ook houdt de AB S&L zich bezig met de ledenadministratie en het ledencontact.
Taken S&L
– Verzorgen informatievoorziening.
– Maken van notulen en bijhouden archief.
– Beheren van het leden- en geïnteresseerdenbestand.
– Talentmanagement.
– Het bijhouden van de website en social-media
– Aanboren van nieuwe doelgroepen.
– In overleg met de voorzitter bekijken welke activiteiten geschikt zijn om bepaalde doelgroepen aan te spreken.
Promoten van activiteiten
– Iedere activiteit voorzien van promotie en verdere aankleding.
– Posters maken.
– Social media pagina’s onderhouden en uitnodigingen versturen.
– In overleg met andere afdelingen of de landelijke DVS promotie activiteiten organiseren/coördineren.
– Leden benaderen ter promotie van de activiteiten.
Talent management
– Eerste contact met nieuwe leden verzorgen.
– Nieuwe leden in de eerste periode begeleiden.
– Contact met geïnteresseerden verzorgen.
Verzorgen informatievoorziening
– Het verwerken van ingekomen post.
– Het verwerken van uitgaande post.
– Zorgdragen voor de nieuwsbrief.
– Het bijhouden van de website.
Verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke discussie in de afdeling
– Het schrijven van moties/notities bevorderen.
– Leden stimuleren actief te worden.
– Goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het onderwijs, zowel binnen als buiten de UvA.
Maken van notulen en bijhouden archief
– Het bijhouden van het archief van de afdeling.
– Het maken van de agenda.
– Het maken van de notulen tijdens Bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen.
Functievereisten
– Enige juridische vaardigheden.
– Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal.
– Enthousiast en creatief.
– Goed geordend en verstand van plannen.
– Pragmatisch ingesteld.
– Bereidheid om 4 tot 7 uur per week voor DVS actief te zijn.

PROFIEL PENNINGMEESTER & CAMPAGNE
Het bestuurslid Penningmeester & Campagne beheert de financiën van de afdeling. Hij of zij zorgt ervoor dat uitgaven en inkomsten verantwoord verlopen volgens de gemaakte begroting. De financiële positie is uitermate belangrijk voor het succes van de afdeling. Door middel van een gedegen administratie is hij of zij in staat om verantwoording af te leggen aan de leden tijdens een algemene leden vergadering. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor het correct verwerken van declaraties en het binnenhalen van sponsorgelden. Uiteraard coördineert het AB P&C de campagne van de raadsverkiezingen op de UvA.
Taken penningmeester
– Opstellen en uitvoeren promotieplannen.
– Promoten van activiteiten.
– Coördineren raadsverkiezingen.
– Gedegen financiële administratie en rapportage.
– Opstellen en handhaven van de begroting en projectbegrotingen.
– Aantrekken van (extra) middelen.
– Uitbetalen en controleren van declaraties en facturen.
Goede financiële administratie en rapportage
– Bijhouden van het penningmeesters archief.
– Zorg dragen voor een eenduidige financiële administratie.
– Maken van financieel jaarverslag.
Opstellen en handhaven van de begroting
– Opstellen Jaarlijkse begroting voor het komende jaar.
– Controleren begroting van het afgelopen jaar.
– Handhaven door te kijken of de begroting niet overschreden zal worden.
Aantrekken van (extra) middelen
– Aanschrijven van donateurs i.s.m. de voorzitter.
– Aanvragen van subsidies en zoeken naar sponsoren.
– Indienen van declaraties bij de Landelijk Penningmeester.
Uitbetalen en controleren van declaraties en facturen
– Opstellen en onderhouden van declaratieregels.
– Controleren of declaraties en facturen voldoen aan de declaratieregels en qua bedrag kloppen.
– Bedragen invoeren in boekhoudsysteem en formulieren eenduidig opbergen.
– Binnen twee weken uitbetalen van goedgekeurde declaraties en facturen.
Opstellen en uitvoeren promotieplannen
– Plan opstellen voor het hele jaar zodat er continuïteit rond de promotie ontstaat.
– Beheren, creëren en bestellen van het promotiemateriaal.
Functievereisten
– Affiniteit met financiën.
– Gedegen kennis met betrekking tot financiën.
– Hij of zij is secuur en integer.
– Ervaring met het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen.
– Geïnteresseerd in onderwijs.
– Op de hoogte van het actuele (Amsterdamse) onderwijsbeleid .
– Goede communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal.
– Bereidheid om 4 tot 7 uur per week voor DVS actief te zijn.

Sollicitaties voor netwerkbestuur Amsterdam zijn geopend!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Sollicitaties voor netwerkbestuur Amsterdam zijn geopend!

Delen

test
13-06-2018
Teken het Meldpoint Verengelsing

Steeds meer vakken of opleidingen worden niet meer in het Nederlands, maar in het Engels gegeven. Veel studenten zijn niet blij met deze veranderingen. Studenten ervaren dat het niveau Engels van docenten niet hoog genoeg is, merken dat kennisoverdracht bemoeilijkt wordt of zien dat het niveau van discussies in werkgroepen naar beneden is gegaan sinds de overstap van het Nederlands naar het Engels. De Vrije Student wil dit aanpakken.

Het moet niet kunnen dat de kwaliteit van ons onderwijs door verengelsing naar beneden gaat. De Vrije Student wil in de studentenraad ervaringen van studenten aankaarten en het universiteitsbestuur ter verantwoording roepen. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Vul het Meldpoint Verengelsing in, deel jouw ervaring met ons en maak een einde aan de verengelsing aan onze universiteit.

Klik hier om het Meldpoint Verengelsing te openen.

Teken het Meldpoint Verengelsing

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Teken het Meldpoint Verengelsing

Delen

test
17-05-2018
Kies nu De Vrije Student!

Heb je onze standpunten gelezen en ben je een overtuigd Vrije Student? Stem dan nu, de stembussen zijn geopend!

Stemmen kan via http://stem.uva.nl/.

Kies nu De Vrije Student!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Kies nu De Vrije Student!

Delen

test
16-05-2018
Digitale campagne iets te fanatiek

Met een lage tussentijdse opkomst voor de Centrale Studentenraad wordt er van kandidaten verwacht dat ze goed zichtbaar zijn tijdens de verkiezingsweek. Studentenpartij De Vrije Student vindt het belangrijk dat veel studenten deelnemen aan de stemming: er staat namelijk veel op het spel. Als het aan De Vrije Student ligt wordt er vanuit de studentenraad volop ingezet in het investeren in beter onderwijs, terwijl andere partijen willen inzetten in het aanstellen van nieuwe diversiteitscommissies. Keuzes die flink van elkaar verschillen en die voor grote veranderingen aan de universiteit kunnen zorgen.

In een poging om alle studenten te bereiken haalt De Vrije Student veel uit de kast. Natuurlijk deelt de partij nog op de ouderwetse manier flyers en leuke goodies uit, maar anno 2018 probeert De Vrije Student ook de digitale zichtbaarheid te domineren. Grote kans dat UvA-studenten berichten van De Vrije Student langs hebben zien komen op platformen als Facebook.

Deze week heeft een groep UvA-studenten per e-mail een stemoproep ontvangen waarbij gebruik is gemaakt van per ongeluk door de UvA geopenbaarde e-mailadressen. De kandidaten die namens De Vrije Student deze e-mail hebben verzonden, hebben vooraf niet bedacht dat deze e-mail bij een groep studenten mogelijk als ongewenst zou worden ervaren. In een poging om een groep studenten te bereiken is een fout gemaakt en zijn wij iets te enthousiast geweest. Dit betreuren wij. 

De studentenpartij heeft de lijst met e-mailadressen van de studenten die geen toestemming hebben gegeven voor de mailing ondertussen verwijderd. Binnenkort wil De Vrije Student met andere studentenpartijen in gesprek gaan hoe we in het vervolg wel kunnen werken aan een hogere opkomst voor de studentenraadsverkiezingen.

Digitale campagne iets te fanatiek

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Digitale campagne iets te fanatiek

Delen

test
09-05-2018
Kandidatenlijsten De Vrije Student

Vandaag heeft De Vrije Student haar kieslijst bekend gemaakt. Onderstaande kandidaten zullen namens de studentenpartij zoveel mogelijk van de verkiesbare zetels in de Centrale Studentenraad (CSR) en facultaire raden proberen binnen te halen.

Kandidatenlijsten De Vrije Student

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Kandidatenlijsten De Vrije Student

Delen

test
08-03-2018
Oproep aan burgemeester: Voorkom 2015, beveilig de UvA

In 2015 heeft een groep actievoerders, waarvan een aanzienlijk deel niet aan de Universiteit van Amsterdam studeerde, zich met geweld toegang verschaft tot het Maagdenhuis. Onder het mom van een oproep tot verbetering van het onderwijs, is het Maagdenhuis toen 45 dagen lang vernield en bezet. De schade van enkele tonnen is uiteindelijk nooit verhaald op de daders. Indirect draaiden hardwerkende studenten, die niks met deze bezettingen te maken hadden, voor de kosten op.

Sinds 2015 is er een hoop veranderd. Enerzijds zijn er commissies opgezet die de democratisering, financiën, huisvesting van de UvA hebben onderzocht. Anderzijds hebben, door de invoering van het leenstelsel, studentenraden meer invloed gekregen over de besteding van belasting- en collegegeld. Dat laatste zorgde voor een opleving van de medezeggenschap en leidde onder meer tot de oprichting van De Vrije Student: een studentenraadspartij die het opneemt voor studenten die geen gebouwen bezetten, maar in de UB zitten te blokken voor hun volgende tentamen.

Wat we nu zien, is dat een groep studenten opnieuw de democratische route van de medezeggenschap opzij schuift en voor minder vreedzame middelen kiest. Zo is vorige week door de niet-verkozen beweging ‘De Nieuwe Universiteit’ het Maagdenhuis opnieuw beklad. Niet veel later schreef Maagdenhuispartij De Decentralen in een open brief dat “de poorten van het Maagdenhuis snel weer worden opengebeukt.” Een regelrechte oproep tot geweld.

Inmiddels blijkt, uit zowel de bovenstaande aankondiging als hardnekkige geruchten binnen de studentengemeenschap dat er serieuze plannen bestaan om op korte termijn UvA-gebouwen te bezetten. Daarom roepen wij hierbij de Universiteit van Amsterdam en de Gemeente Amsterdam op om direct te handelen: het Maagdenhuis en grote UvA-onderwijslocaties moeten dag en nacht worden beveiligd. Mocht het toch tot een bezetting komen, dan is directe ontruiming noodzakelijk.

Het scenario van 2015, waarbij een kleine groep voor schade zorgt en de rekening naar de grote groep studenten gaat, mag zich niet herhalen. Het UvA-bestuur en de Gemeente Amsterdam moeten daarom direct ingrijpen. Laat de gewone student niet de dupe zijn van acties die het onderwijs verstoren en schade veroorzaken.

Oproep aan burgemeester: Voorkom 2015, beveilig de UvA

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Oproep aan burgemeester: Voorkom 2015, beveilig de UvA

Delen

test
01-03-2018
Open brief aan Geert ten Dam: Wij knokken door!

Geachte Prof. Dr. Ten Dam,
Beste Geert,

Wij gaan door. Wij zien de laatste jaren alleen maar meer heil om deel te nemen aan verkiezingen, medezeggenschap en raadspolitiek. Niet omdat wij denken dat dit goed staat op onze CV. Vooral omdat wij zien dat wij in de medezeggenschap kunnen opkomen voor belangen waar alle UvA-studenten wat aan hebben, zoals flexstuderen, digitalisering en meer vrije keuzeruimte in het onderwijs.

In 2015 zijn wij, na de Maagdenhuisbezetting, begonnen aan onze mars door de instituties. We zijn het tegengeluid tegen de Maagdenhuisbezetters. We willen de breder gedragen idealen van meer ruimte voor excellentie, vergaande aandacht voor digitalisering en personalisering van het onderwijs verwezenlijken binnen de Universiteit van Amsterdam (UvA). We knokken voor meer rechten en vrijheden voor studenten en maken een einde aan de gedachtenpolitie genaamd ‘diversiteitsbeleid’.

Wij geloven er alleen maar meer in. Wij begrijpen dat weinig studenten de afgelopen jaren de moeite namen om te stemmen omdat, tot onze oprichting, alle partijen ongeveer hetzelfde wilden. Studentenpartijen zoals De Decentralen voerden discussies over ‘decentralisering’ en ‘democratisering van bestuursmodellen’, onderwerpen waar gewone studenten in de praktijk weinig van terugzien. Tijdens onze lancering in maart 2015 op NPO Radio 1 gaven wij al aan het anders te willen aanpakken: wij willen meer ambitie op de inhoud. Deze belofte komen wij sinds dag één na.

Zonder dat we gebouwen hebben bezet, hebben we in een paar jaar tijd veel bereikt. We hebben ervoor gezorgd dat de pilot flexstuderen op de UvA is ingevoerd. Honderden studenten betalen hierdoor dit jaar minder collegegeld. Hoewel andere studentenraadspartijen het ons niet altijd even gemakkelijk gemaakt hebben, hebben wij geldverspillende diversiteitscommissies een halt toegeroepen. Daarnaast zitten we op dit moment met faculteiten om de tafel hoe we ervoor kunnen zorgen dat alle hoorcolleges achteraf online terug te kijken zijn.

Het referendum over het nieuwe bestuursmodel is een verkwisting van onderwijsgeld. We spreken over een opkomst van nog geen 12 procent, terwijl vooraf werd verkondigd dat de studenten een grote behoefte hadden om zich over een nieuw bestuursmodel uit te spreken. Volgens ons vinden studenten het veel belangrijker dat ze goed onderwijs krijgen. Het is logisch dat het College van Bestuur naar aanleiding van het referendum geen verdere acties heeft genomen. Er was en is namelijk totaal geen draagvlak onder de academische gemeenschap. Als dit vervolgens een excuus is om je studentenraadspartij op te heffen, dan vragen wij ons af of je aan het begin überhaupt wel de motivatie had om je langer dan drie jaar in te zetten in de studentenraad.

Mevrouw Ten Dam, in de medezeggenschap zult u ons alleen maar meer gaan tegenkomen. Onze beweging groeit, zowel landelijk als aan de UvA. We staan te popelen om ook komend jaar zetels te veroveren. Niet alleen in de Centrale Studentenraad. Dit jaar zullen we ook in verschillende facultaire studentenraden  gaan knokken voor onze belangen. Er zijn ‘studenten’ die denken dat ze dingen voor elkaar krijgen door gebouwen te bezetten. Wij hebben de afgelopen jaren laten zien dat dit ook anders kan. Wij realiseren onze idealen door in dialoog te gaan en soms in studentenraden met onze vuisten op tafel te slaan. Wij roepen niet vanaf de zijlijn, maar steken ook echt de handen uit de mouwen.

Studentenpartij De Decentralen stopt, maar wij zijn gemotiveerder dan ooit. In tegenstelling tot die partij hebben wij wél voldoende kandidaten die klaarstaan om de klus te klaren. Vanaf vandaag kan de studentenraad weer stappen zetten in de juiste richting. Geen maandenlange discussies over structuren, statuten en bestuursmodellen, maar elke dag werken aan een ambitieuzere universiteit.

Met vriendelijke groet,

De Vrije Student

Open brief aan Geert ten Dam: Wij knokken door!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Open brief aan Geert ten Dam: Wij knokken door!

Delen

test
28-02-2018
“Verhaal Maagdenhuisschade op de daders, niet op studenten”

Amsterdam, 27 februari 2018 – Studentenpartij De Vrije Student wil dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) actie onderneemt tegen bekladders van het Maagdenhuis. Volgens de partij wordt het tijd dat het universiteitsbestuur laat zien dat het bezetten en vernielen van panden niet de manier is om democratische vernieuwingen te bewerkstelligen.

De Vrije Student is geschokt over het feit dat De Nieuwe Universiteit, een niet-verkozen beweging, al drie jaar invloed op het universiteitsbestuur probeert uit te oefenen door het bezetten en vernielen van panden van de UvA. “Ze hebben in het verleden al voor tonnen schade aangericht en nu hebben ze het Maagdenhuis wéér beklad,’’ aldus Guido Bakker, fractievoorzitter van De Vrije Student in de Centrale Studentenraad.

Studenten zijn de dupe van deze acties “De enorme bedragen aan schade veroorzaakt door de Maagdenhuisbezetters zijn nooit verhaald op de daders. De gewone hardwerkende student wordt hierdoor gedupeerd, dit geld had immers ook in de kwaliteit van ons onderwijs kunnen worden gestoken. Ik roep de universiteit daarom op om te onderzoeken wie de universiteit vannacht opnieuw heeft beklad,” aldus Bakker.

“Men mag zich afvragen wie nou die gewone student is, maar zij is zeker geen vandalist. De Vrije Student is geschokt over de berichtgeving dat het Maagdenhuis is beklad, en nog geschokter over het feit dat het Facebookbericht van actiegroep ‘De Nieuwe Universiteit’ over deze vandalistische daad, op moment van schrijven al meer dan 110 likes van medestanders heeft ontvangen,” zo stelt Thijs Barendrecht, namens De Vrije Student lid van de Facultaire Studentenraad.

De Vrije Student betreurt overigens dat er bezuinigingen plaatsvinden op de UvA, maar ziet deze bezuinigingen als een noodzakelijk gevolg van de in eerdere jaren teruglopende studenten aantallen. “Geld dat er niet is kan je niet uitgeven, maar de kwaliteit van onderwijs moet gegarandeerd zijn. Vandalisme zorgt daar niet voor,” aldus Barendrecht.
De Vrije Student zet zich op de UvA al jaren in voor verregaande verbeteringen van het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam. De studentenpartij heeft twee zetels in de Centrale Studentenraad, en twee in de Faculteitsraad Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

“Verhaal Maagdenhuisschade op de daders, niet op studenten”

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

“Verhaal Maagdenhuisschade op de daders, niet op studenten”

Delen

test
07-03-2017
Stel je nu verkiesbaar namens De Vrije Student

Ook in studiejaar 2017-2018 komt De Vrije Student op voor de belangen voor de student die ervoor gaat. Wil jij ook graag meedenken over het beleid van je universiteit, waardevolle ervaring opdoen en je graag inzetten voor een universiteit waar studeren niet alleen beter, maar ook makkelijker kan? Geef je dan op voor een plek op de kandidatenlijst van De Vrije Student.

Wij vinden het belangrijk dat studeren niet alleen binnen een bepaalde tijd een papiertje binnenhalen is. Waarom moet iedereen dan toch binnen een zo snel mogelijke tijd door de diplomamachine? Wij staan daarom voor een universiteit op maat: minder gedoe met regeltjes, alle hoorcolleges online, internationaal studeren stimuleren en selectievrije masters!

Kan jij je ook hier in vinden en wil jij een verkiesbare of minder verkiesbare plaats op onze kandidatenlijst? Geef je dan nu hier op. De deadline om je aan te melden is 15 maart 2017.

Stel je nu verkiesbaar namens De Vrije Student

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Stel je nu verkiesbaar namens De Vrije Student

Delen

test
06-03-2017
Colleges niet online? Laat het ons weten!

Het is een beetje ouderwets om iedereen op hetzelfde moment op dezelfde plaats een hoorcollege te laten volgen. Om jouw onderwijs efficiënter in te richten, staat studentenraadspartij De Vrije Student voor online toegang tot alle hoorcolleges. Zo kun jij je drukke studentenleven, vol bestuursfuncties en bijbanen, flexibel inrichten. Komen de tentamens dichtbij, dan kun je je college online gemakkelijk even terugkijken. Zijn de hoorcolleges van jouw vakken nog niet online beschikbaar? De Vrije Student wil je helpen: meld offline colleges aan op onze website en wij gaan voor jou aan de slag. Klik hier voor het Meldpunt Offline Colleges.

Colleges niet online? Laat het ons weten!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Colleges niet online? Laat het ons weten!

Delen

test
14-09-2016
“Aanbevelingen Commissie Diversiteit zijn te idioot voor woorden”

De aanbevelingen van de Commissie Diversiteit (zie Folia), onder leiding van Gloria Wekker, vallen slecht bij De Vrije Student. “De aanbevelingen zijn echt te idioot voor woorden”, aldus Gerwin Wezelman, fractievoorzitter van De Vrije Student. 

“De oproep om een diversiteitsquotum onder studenten en medewerkers in te stellen, is simpelweg een vorm van racisme. Er wordt geselecteerd op grond van huidskleur en achtergrond en dat is volstrekt onacceptabel!” Ook de oproep om alle bachelorstudenten een diversiteitscursus te verplichten, kan op weinig sympathie van de studentenpartij rekenen. “Studenten komen hier om goed onderwijs te krijgen. De UvA is een onderwijsinstelling, geen heropvoedingsinstituut”. 

Tijdens de eerste feedbacksessie werden geen kritische vragen gesteld over het voorgestelde diversiteitsquotum. Gloria Wekker vatte dit op als instemming met het voorstel. “Wekker preekt voor eigen parochie en vat het gebrek aan kritische vragen op als instemming met het voorstel. Het toont allicht aan hoe serieus wij haar onderzoek moeten nemen”, aldus Gerwin Wezelman. De Commissie Diversiteit is ingesteld na de bezetting van het Maagdenhuis. Onder leiding van Gloria Wekker, hoogleraar Gender & Etniciteit aan de Universiteit van Utrecht, doet zij onderzoek naar diversiteit op de Universiteit van Amsterdam. In het kader van dit onderzoek zijn nu een aantal aanbevelingen gepubliceerd, waarop tijdens drie sessies feedback gegeven kan worden. Ben je het met ons eens? Word gratis een Vrije Student en blijf op de hoogte van onze acties. Klik hier voor meer informatie.

“Aanbevelingen Commissie Diversiteit zijn te idioot voor woorden”

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

“Aanbevelingen Commissie Diversiteit zijn te idioot voor woorden”

Delen

test
14-09-2016
Blijf op de hoogte en word een Vrije Student

Terwijl andere partijen zich druk maken om het oprichten van een Commissie Diversiteit en het verdelen van flauwekulsubsidies, knokken wij voor de belangen van de gewone student. De Vrije Student wil dat de universiteit doet wat ze moet doen: goed onderwijs geven en onderzoek doen.

Ben je het met ons eens? Word dan gratis een Vrije Student en je blijft op de hoogte van onze acties.Klik hier

Blijf op de hoogte en word een Vrije Student

Reacties

  1. Ik ben lid geworden! 🙂

    Reactie door Jori op 21 december 2016 (23:37)

Delen

Blijf op de hoogte en word een Vrije Student

Delen

test
04-07-2016
Anna Caupain in Dagelijks Bestuur van de Centrale Studentenraad

De Vrije Student-raadslid Anna Caupain is vandaag verkozen als lid van het Dagelijks Bestuur van de Centrale Studentenraad. Anna wordt aan het begin van komend collegejaar geïnstalleerd als voorzitter van de commissie Voorlichting & Communicatie. Het werk van de commissie is breed en belangrijk. Onder de verantwoordelijkheden van de commissie vallen het communiceren met de achterban, het organiseren van evenementen en het bijhouden van de media die de Centrale Studentenraad tot zijn beschikking heeft. Dit is de enige commissie die op een projectmatige basis werkt. Wij wensen Anna Caupain veel succes met haar functie binnen het Dagelijks Bestuur van de Centrale Studentenraad.

Anna Caupain in Dagelijks Bestuur van de Centrale Studentenraad

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Anna Caupain in Dagelijks Bestuur van de Centrale Studentenraad

Delen

test
07-06-2016
Studentenraad, focus op échte studentenbelangen!

Vandaag behandelt de Eerste Kamer de Wet versterking bestuurskracht. De wet beoogt meer inspraakmogelijkheden voor studenten te realiseren. De Vrije Student vindt dit belangrijk, maar realiseert zich dat de gemiddelde student gewoon beter onderwijs wil. De Vrije Student zet zich daarom in voor échte studentenbelangen: alle hoorcolleges online, betalen per vak en meer persoonlijke begeleiding.

Studentenraad, focus op échte studentenbelangen!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Studentenraad, focus op échte studentenbelangen!

Delen

test
19-05-2016
Zetel voor De Vrije Student!

Gerwin Wezelman is met 271 voorkeursstemmen verkozen tot raadslid namens De Vrije Student in de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam. De 24-jarige student Sociologie zal komend jaar in de Centrale Studentenraad opkomen voor échte studentenbelangen: kleinere werkgroepen, alle hoorcolleges online en persoonlijke aandacht in plaats van het bindend studieadvies. Wil je weten hoeveel stemmen de andere kandidaten van De Vrije Student hebben gekregen? Download dan nu alle uitslagen.

Zetel voor De Vrije Student!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Zetel voor De Vrije Student!

Delen

test
14-05-2016
De UvA kleurt blauw

De stembussen zijn gesloten. De Vrije Student wil alle studenten bedanken die de moeite hebben genomen om te stemmen op De Vrije Student voor de Centrale Studentenraad. Met de hulp van de vele UvA-studenten kan De Vrije Student in de Centrale Studentenraad knokken voor de belangen van studenten. Donderdag 19 mei 2016 wordt het zetelaantal bekend gemaakt.

De UvA kleurt blauw

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

De UvA kleurt blauw

Delen

test
10-05-2016
‘Bezetting Maagdenhuis te asociaal voor woorden’

De lijsttrekkers van de vier studentenpartijen die meedoen voor de direct te verkiezen zetels in de Centrale Studentenraad gingen vanmiddag met elkaar in debat tijdens een aflevering van Room for Discussion. De vier lijsttrekkers kruisten de degens over vier stellingen. Lees hier het artikel van Folia of bekijk hier het debat terug.

‘Bezetting Maagdenhuis te asociaal voor woorden’

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

‘Bezetting Maagdenhuis te asociaal voor woorden’

Delen

test
09-05-2016
Foto’s MFAStival online

MFAS, de studievereniging voor studenten aan de medische faculteit, viert haar 24ste lustrum en vandaag was De Vrije Student aanwezig op het MFAStival. Ben jij vandaag op de foto gezet door een fotograaf van De Vrije Student tijdens het MFAS Lustrum 2016? In ons fotoalbum vind je de foto’s. De Vrije Student is van 9 tot en met 13 mei 2016 verkiesbaar voor de Centrale Studentenraad van de Universiteit van Amsterdam. De Vrije Student wil meer vrijheid voor studenten. Geef studenten met internationale ambities de ruimte, zet alle hoorcolleges online en laat studenten zelf hun studietraject plannen. De Vrije Student is er voor de student die ervoor gaat. Stem op De Vrije Student via http://stem.uva.nl/.

Foto’s MFAStival online

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Foto’s MFAStival online

Delen

test
09-05-2016
“Gebedsruimtes horen niet thuis op de UvA”

In het najaar van 2015 is er door een aantal studenten op eigen houtje een gebedsruimte in gebruik genomen op de Universiteit van Amsterdam. Als het aan De Vrije Student, een studentenraadspartij, ligt dan wordt dit per direct teruggedraaid. Gerwin Wezelman van De Vrije Student: “De rol van een universiteit is het organiseren van onderwijs. Daar zijn deze ruimtes harder voor nodig.”

“De Universiteit van Amsterdam is een openbare universiteit, een seculiere instelling. Dat betekent dat de universiteit op een neutrale manier wetenschappelijk onderwijs hoort te verzorgen en zich niet met allerlei religieuze uitingen moet inlaten”, legt Wezelman uit. “Onderwijs is de taak van de universiteit en daar zijn de ruimtes voor bedoeld.”

De partij wijst erop dat de UvA kampt met een ruimtegebrek. “Zelfs buiten de tentamenweken is het vaak lastig om een plekje te vinden om rustig te kunnen studeren. De UvA moet haar fout daarom snel herstellen en de gebedsruimte spoedig in gebruik nemen als gewone studieruimte,” aldus Wezelman.

“Gebedsruimtes horen niet thuis op de UvA”

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

“Gebedsruimtes horen niet thuis op de UvA”

Delen

test
01-05-2016
Kandidatenlijst De Vrije Student bekend

Vandaag heeft De Vrije Student Amsterdam haar kieslijst bekend gemaakt. Zij zullen namens de studentenpartij zoveel mogelijk van de verkiesbare zetels in de Centrale Studentenraad (CSR) proberen binnen te halen. kandidaten-amsterdam-2016

Kandidatenlijst De Vrije Student bekend

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Kandidatenlijst De Vrije Student bekend

Delen

test
30-04-2016
Uitnodiging: discussieer mee over flexstuderen op de UvA

Op maandag 2 mei organiseert De Vrije Student een avond met Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg en Stefan Wirken van de LSVb. De avond zal in het teken staan van het flexstuderen. Flexstuderen: de mogelijkheid voor studenten om per vak te betalen, in plaats van per collegejaar. De Universiteit van Amsterdam zou er in het collegejaar 2016-2017 een proef mee houden. Deze proef is uitgesteld. Wat houdt het flexstuderen precies in? Waarom zouden studenten per vak moeten kunnen betalen? Brengt het flexstuderen meer vrijheid voor studenten? Of juist meer schulden? En hoe zit het met de financiële positie van de universiteit? Over deze vragen zullen wij in gesprek gaan met Pieter Duisenberg, woordvoerder hoger onderwijs voor de VVD, en Stefan Wirken van de LSVb, de belangenbehartiger voor studenten uit het hoger onderwijs. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te komen praten over het flexstuderen! Zie hier ons evenement op Facebook en geef aan dat je aanwezig bent.

Uitnodiging: discussieer mee over flexstuderen op de UvA

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Uitnodiging: discussieer mee over flexstuderen op de UvA

Delen

test
23-03-2016
Gerwin Wezelman lijsttrekker De Vrije Student Amsterdam

Gerwin Wezelman is de nieuwe lijsttrekker van de landelijke studentenpartij De Vrije Student in Amsterdam. Gerwin is tweedejaarsstudent Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zal tijdens de aankomende verkiezingen samen met andere kandidaten De Vrije Student vertegenwoordigen. “Door de invoering van het sociaal leenstelsel verdienen studenten meer dan alleen de vrijheid om hun ambities waar te maken. Studenten dienen voldoende ruimte te krijgen voor ontplooiing en ontwikkeling. In september start naar verwachting in Amsterdam een proef met flexstuderen. De Vrije Student is groot voorstander van flexibel studeren en zal het experiment nauwlettend volgen”, aldus de 24-jarige Wezelman. Op dit moment is De Vrije Student de kandidatenlijst aan het samenstellen voor de aankomende universiteitsraadsverkiezingen in mei. Ben jij geïnteresseerd in De Vrije Student en wil jij de studenten op de universiteit vertegenwoordigen? Stuur dan een e-mail naar amsterdam@devrijestudent.nl.

Gerwin Wezelman lijsttrekker De Vrije Student Amsterdam

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Gerwin Wezelman lijsttrekker De Vrije Student Amsterdam

Delen

test
11-03-2016
De Vrije Student zoekt jou!

Beste studenten! Aanstaande mei beginnen de studentenraadsverkiezingen weer en wij willen graag met jouw input aan de slag! Wil jij ook graag meedenken over het beleid van je universiteit, waardevolle ervaring opdoen en je graag inzetten voor een universiteit waar studeren niet alleen beter, maar ook makkelijker kan? Meld je dan nu aan bij De Vrije Student en vertegenwoordig met ons de studentenbelangen van de UvA! Wij vinden het belangrijk dat ‘studeren’ niet alleen binnen een bepaalde tijd een papiertje binnenhalen is. Waarom moet iedereen dan toch binnen een zo snel mogelijke tijd door de Diplomamachine? Wij staan daarom voor een universiteit op maat: minder gedoe met regeltjes, meer digitalisering, flex-studeren wanneer nodig en selectievrije masters! 

Kan jij je ook hier in vinden of heb je andere standpunten die je graag met ons wil delen? Zet je dan samen met De Vrije Student in voor een flexibelere universiteit waar ruimte voor ontplooiing centraal staat en stuur snel een mailtje naar amsterdam@devrijestudent.nl en wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen!

De Vrije Student zoekt jou!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

De Vrije Student zoekt jou!

Delen

test
12-02-2015
”In de medezeggenschap moeten kuitenbijters zitten”

Folia Web heeft een interview gepubliceerd met onze lijsttrekker Rosa d’Adelhart Toorop. “De medezeggenschap krijgt meer macht, dan moeten er in die medezeggenschap ook kuitenbijters zitten. Nu moeten partijen vaak mensen smeken om in de CSR te komen, terwijl juist daar de slimste en mondigste studenten zouden moeten zitten.” Klik hier voor het volledige artikel van Foliaweb.

”In de medezeggenschap moeten kuitenbijters zitten”

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

”In de medezeggenschap moeten kuitenbijters zitten”

Delen

test
12-02-2015
Lijsttrekker De Vrije Student bekend: stem Rosa!

UvA-studente Rosa d’Adelhart Toop is tijdens de universiteitsraadsverkiezingen lijsttrekker namens de nieuwe studentenpartij De Vrije Student. Rosa studeert zelf Fiscaal Recht is van plan om te knokken voor de belangen van iedere student. Rosa: “Wij zijn er klaar voor om het College van Bestuur in de kuiten te bijten en te knokken voor de belangen van iedere student die er gewoon voor gaat.”

Lijsttrekker De Vrije Student bekend: stem Rosa!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Lijsttrekker De Vrije Student bekend: stem Rosa!

Delen

test
12-02-2015
Nieuwe studentenpartij gaat universiteitsraad bestormen

Groot nieuws: de nieuwe studentenpartij De Vrije Student gaat in Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam de universiteitsraad bestormen. Onze lijsttrekkers Rosa (UvA), Caspar (Radboud) en Lars (EUR) vandaag in het NRC Handelsblad: “We accepteren nu lang genoeg dat plucheplakkende universiteitspolitici geen stip op de horizon zetten, maar kiezen voor grauwe middelmaat. Door de invoering van het leenstelsel voor studenten wordt er een miljard euro extra geïnvesteerd in universiteiten en hogescholen. Bijna alle studentenpartijprogramma’s zetten in op duurzame koffie en gesubsidieerde cultuur. Het is tijd voor een ander geluid. We moeten inzetten op investeringen in zaken die ons echt vooruit helpen in de 21e eeuw, zoals digitalisering, internationalisering en ambitieus, kleinschalig onderwijs.”

Nieuwe studentenpartij gaat universiteitsraad bestormen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Nieuwe studentenpartij gaat universiteitsraad bestormen

Delen

test
01-01-2001
Juridisch

Foto collegezaal: Brunel University, Flickr – CC BY-NC-SA 2.0. Bewerkt.
Foto werkgroep: John Keane, Flickr – CC BY-SA 2.0. Bewerkt.

Juridisch

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Juridisch

Delen