NIEUWS | DE VRIJE STUDENT TWENTE
test
02-03-2017
Colleges niet online? Laat het ons weten!

Het is een beetje ouderwets om iedereen op hetzelfde moment op dezelfde plaats een hoorcollege te laten volgen. Om jouw onderwijs efficiënter in te richten, staat studentenraadspartij De Vrije Student voor online toegang tot alle hoorcolleges. Zo kun jij je drukke studentenleven, vol bestuursfuncties en bijbanen, flexibel inrichten. Komen de tentamens dichtbij, dan kun je je college online gemakkelijk even terugkijken.

Zijn de hoorcolleges van jouw vakken nog niet online beschikbaar? De Vrije Student wil je helpen: meld offline colleges aan op onze website en wij gaan voor jou aan de slag.

Klik hier voor het Meldpunt Offline Colleges.

Colleges niet online? Laat het ons weten!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Colleges niet online? Laat het ons weten!

Delen

test
27-01-2017
Sollicitaties netwerkbestuur Twente

Het afgelopen jaar is in Twente het netwerkbestuur van De Vrije Student opgericht. Naast Nijmegen, Amsterdam en Zwolle, zijn wij nu ook hier druk bezig geweest met het centraal stellen van de student op zowel Saxion als de Universiteit Twente.

 

Nu is het tijd om het stokje over te dragen aan een nieuw enthousiast netwerkbestuur. Ben jij student aan de Universiteit Twente of Saxion hogescholen? En wil jij je naast je opleiding inzetten voor beter onderwijs? Solliciteer dan voor het netwerkbestuur. Solliciteren kan tot en met 5 februari aanstaande door je CV en motivatiebrief te mailen naar info@devrijestudent.nl.

 

Voorzitter

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor het functioneren van het netwerkbestuur en eerste contactpersoon voor het landelijke netwerk en plaatselijke geïnteresseerden. Je moet het overzicht houden en bijsturen wanneer dat nodig is. Je motiveert het netwerkbestuur om het onderste uit de kan te halen. Uiteraard zit je ook de vergaderingen voor.

 

Algemeen Bestuurslid (2x)

Als algemeen bestuurslid neem je zitting in het algemeen bestuur zonder vastgestelde bestuursfunctie. Je kan binnen het netwerkbestuur een bijzonder specialisme op je nemen.

Sollicitaties netwerkbestuur Twente

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Sollicitaties netwerkbestuur Twente

Delen

test
21-11-2016
De Vrije Student Twente zet door!

De Vrije Student Twente feliciteert alle verkozen leden van de Centrale Medezeggenschapsraad van de Saxion Hogescholen met het behalen van hun zetel. Helaas moeten we mededelen dat onze kandidaat, Jörgen Dommerholt, net te weinig stemmen heeft mogen ontvangen om namens zijn academie de raad te betreden. De Vrije Student is desondanks verheugd te zien dat er relatief goed op Jörgen is gestemd en bedankt iedereen die een stem op onze kandidaat heeft uitgebracht.

De Vrije Student is een partij voor en door de student en zal daarom blijven inzetten op vertegenwoordiging binnen het Saxion. Zit jij in het CMR of bekleed jij een andere bestuurlijke functie binnen het Saxion en heb jij interesse in de vertegenwoordiging van échte studentenbelangen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via twente@devrijestudent.nl.

De Vrije Student Twente zet door!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


De Vrije Student Twente zet door!

Delen

test
03-11-2016
Jörgen Dommerholt kandidaat CMR Saxion Hogescholen

De Vrije Student is trots om te mee te delen dat Jörgen Dommerholt zich als kandidaat verkiesbaar heeft gesteld voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de Saxion Hogescholen. Jörgen is eerstejaars student Bestuurskunde aan het Saxion te Deventer. Hij zal tijdens de verkiezingen de belangen van De Vrije Student gaan vertegenwoordigen.

Als voorvechter van flexstuderen, wilt Jörgen zich gaan inzetten om studenten de kwaliteit van onderwijs te bieden die hen sinds de invoering van het leenstelsel is toegezegd. Zo moeten studenten de mogelijkheid krijgen om te kunnen betalen per studiepunt in plaats van het vastgeroeste betalen per collegejaar, maar ook het bindend studieadvies (BSA) moet versoepeld worden. Eveneens zal door inzet voor kleinere werkgroepen en persoonlijke begeleiding, de focus van het onderwijs nadrukkelijk gelegd worden op kwaliteit voor de student.

De Vrije Student Twente zal in mei 2017 voor het eerst aan de verkiezingen voor de universiteitsraad van de Universiteit Twente deelnemen. Ben jij geïnteresseerd in De Vrije Student en wil jij de studenten op de universiteit vertegenwoordigen? Stuur dan een e-mail naar twente@devrijestudent.nl.

Jörgen Dommerholt kandidaat CMR Saxion Hogescholen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Jörgen Dommerholt kandidaat CMR Saxion Hogescholen

Delen

test
15-09-2016
Doe mee en word ook een Vrije Student

De Vrije Student is een nieuwe landelijke studentenpartij die studenten vertegenwoordigt op onderwijsinstellingen in Nederland. Op dit moment wordt De Vrije Student vertegenwoordigd in de studentenraad van de Universiteit van Amsterdam, op de Radboud Universiteit Nijmegen en in Twente op de Saxion hogeschool. Binnenkort komen we ook naar de Universiteit Twente!

Terwijl andere partijen graag een vegetarische kantine willen of geld willen uitdelen door middel van flauwekulsubsidies, knokken wij voor de belangen van de gewone student. De Vrije Student wil dat de onderwijsinstelling doet wat ze moet doen: goed onderwijs geven en onderzoek doen. Onderwijsgeld moet daarom zoveel mogelijk worden geïnvesteerd in online colleges, kleinere werkgroepen en internationalisering, en zo weinig mogelijk in randzaken.

Ben je het met ons eens? Word dan gratis een Vrije Student en je blijft op de hoogte van onze acties.
Klik hier

Doe mee en word ook een Vrije Student

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Doe mee en word ook een Vrije Student

Delen

test
06-06-2016
Kamerlid Duisenberg: “Wij kunnen flexibel studeren mogelijk maken.”

Tientallen studenten waren vandaag aanwezig op de aftrapbijeenkomst van De Vrije Student Twente, waar Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg sprak over de invloed die studentenraden hebben op de universiteit. Volgens Duisenberg is het tijd dat studentenraden met hun vuisten op tafel slaan om pilots zoals het flexstuderen naar hun hogeschool of universiteit te halen.

In de pilot flexstuderen krijgen studenten de mogelijkheid om hun collegegeld per vak te betalen in plaats van per collegejaar. Zo betalen studenten die gedurende een studiejaar de helft van hun vakken doen, ook de helft van het collegegeld. De Vrije Student Twente is hier een groot voorstander van en wil dit zo snel mogelijk invoeren.

De Vrije Student Twente wil de studentenraden van de hogeschool Saxion en de Universiteit Twente bestormen en hierin opkomen voor échte studentenbelangen. De Vrije Student Twente zoekt geïnteresseerde studenten die hierbij willen helpen, bijvoorbeeld als bestuurslid of als kandidaat voor de studentenraad. Wil je meehelpen? Neem dan telefonisch of via WhatsApp contact op met secretaris Annelin Kuijters via 06-34583079.

Kamerlid Duisenberg: “Wij kunnen flexibel studeren mogelijk maken.”

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Kamerlid Duisenberg: “Wij kunnen flexibel studeren mogelijk maken.”

Delen

test
14-02-2016
De Vrije Student voorstander flexstuderen

De Vrije Student is voorstander van het plan voor flexstuderen. Betalen per vak in plaats van per jaar levert het beste rendement op voor iedere student. Stefan Wirken, voorzitter Landelijke Studentenvakbond, Pieter Duisenberg, VVD-Kamerlid, Mohammed Mohandis, PvdA-Kamerlid en Dymph van den Boom, voorzitter van de UvA en de HvA over het plan voor flexstuderen op Volkskrant.nl:
http://www.volkskrant.nl/opinie/stel-dromen-centraal-niet-de-financiering~a4206073/

De Vrije Student voorstander flexstuderen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


De Vrije Student voorstander flexstuderen

Delen

test
14-02-2016
De Vrije Student in het NRC Handelsblad

De lijsttrekkers uit Amsterdam en Nijmegen in het NRC Handelsblad: “We accepteren nu lang genoeg dat plucheplakkende universiteitspolitici geen stip op de horizon zetten, maar kiezen voor grauwe middelmaat. Door de invoering van het leenstelsel voor studenten wordt er een miljard euro extra geïnvesteerd in universiteiten en hogescholen. Bijna alle studentenpartijprogramma’s zetten in op duurzame koffie en gesubsidieerde cultuur.

Het is tijd voor een ander geluid. We moeten inzetten op investeringen in zaken die ons echt vooruit helpen in de 21e eeuw, zoals digitalisering, internationalisering en ambitieus, kleinschalig onderwijs.”

De Vrije Student in het NRC Handelsblad

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


De Vrije Student in het NRC Handelsblad

Delen

test
14-02-2016
De Vrije Student

De Vrije Student is een landelijke studentenpartij die studenten vertegenwoordigt op onderwijsinstellingen in Nederland. Op dit moment wordt De Vrije Student vertegenwoordigd in de universiteitsraad van de Universiteit van Amsterdam en de Universitaire Studentenraad op de Radboud Universiteit Nijmegen.

Deze partij opereert binnen een landelijke koepel: De Vrije Student. Door samenwerking en centrale coördinatie kan De Vrije Student het meeste halen uit het enthousiasme en de talenten van onze kandidaten en raadsleden voor de studentenraden.

Verbetering van het onderwijs
De Vrije Student staat voor het efficiënt besteden van universiteitsgeld: dit moet zo veel mogelijk naar de verbetering van het onderwijs. Zaken als het stimuleren van duurzaamheid horen daar niet bij, omdat dat niet de rol van de universiteit is.

Excellentie en digitalisering
De Vrije Student streeft naar ruimte voor excellentie en naar het digitaal aanbieden van een gedeelte van het curriculum zodat je vanuit huis colleges uit bijvoorbeeld Oxford en Havard kunt volgen.

Internationalisering
Internationalisering van het onderwijs is een speerpunt van De Vrije Student: de student moet niets in de weg staan om een gedeelte van zijn of haar opleiding in het buitenland te volgen.

De Vrije Student

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


De Vrije Student

Delen

test
14-02-2016
De Vrije Student. Voor de student die er gewoon voor gaat

Door de invoering van het sociaal leenstelsel moeten studenten lenen voor hun studie. Daar staat tegenover dat er honderden miljoenen euro extra in het onderwijs worden geïnvesteerd. De universiteitsraad mag meebeslissen over die grote zak geld. Bekijk hier het promotiefilmpje van De Vrije Student:

De Vrije Student. Voor de student die er gewoon voor gaat

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


De Vrije Student. Voor de student die er gewoon voor gaat

Delen

test
01-01-2001
Juridisch

Foto collegezaal: Brunel University, Flickr – CC BY-NC-SA 2.0. Bewerkt.

Juridisch

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Juridisch

Delen