NIEUWS | DE VRIJE STUDENT RU
test
11-04-2017
Stel je nu verkiesbaar namens De Vrije Student

Ook in studiejaar 2017-2018 komt De Vrije Student op voor de belangen voor de student die ervoor gaat. Wil jij ook graag meedenken over het beleid van je universiteit, waardevolle ervaring opdoen en je graag inzetten voor een universiteit waar studeren niet alleen beter, maar ook makkelijker kan? Geef je dan op voor een plek op de kandidatenlijst van De Vrije Student.

Wij vinden het belangrijk dat studeren niet alleen binnen een bepaalde tijd een papiertje binnenhalen is. Waarom moet iedereen dan toch binnen een zo snel mogelijke tijd door de diplomamachine? Wij staan daarom voor een universiteit op maat: minder gedoe met regeltjes, alle hoorcolleges online, internationaal studeren stimuleren en selectievrije masters! Kan jij je ook hier in vinden en wil jij een verkiesbare of minder verkiesbare plaats op onze kandidatenlijst? Geef je dan nu hier op. De deadline om je aan te melden is 17 april 2017.

Stel je nu verkiesbaar namens De Vrije Student

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Stel je nu verkiesbaar namens De Vrije Student

Delen

test
21-02-2017
Een pleidooi voor de vrijheid

Timo Bakrin, koepellid van de Universitaire Studentenraad (USR) van het Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen (B.O.S.) en Joppe Hamelijnck, fractievoorzitter van De Vrije Student in de USR, vinden dat de studenten aan de Radboud Universiteit in hun vrijheden worden beperkt, mede door de aanwezigheidsplicht in werkcolleges. De student moet volgens de twee USR-leden haar soevereiniteit weer terugkrijgen. ‘Men moet uitgaan van de verantwoordelijkheid van de student en deze niet aan het ‘handje’ meenemen door de studie heen.’ Overal ter wereld staat de soevereiniteit onder druk en de mensen willen het terug! Ook wij willen dat de student haar soevereiniteit terug krijgt. Vrijheid is één van de belangrijkste verworvenheden van de moderne tijd en de universiteit is een perfecte plek waar deze verworvenheid tot zijn uiting komt. Tenminste, dat zou je denken. Wij merken dat de student van de Radboud Universiteit hierin wordt beperkt. Neem als voorbeeld Meat Free Monday, een ideologische keuze van de universiteit welke aan de student wordt opgelegd. In plaats van deze student te informeren over de keuze voor vlees en een discussie over het eten van vlees te stimuleren, wordt de keuze al gemaakt door de universiteit. De universiteit gaat hierbij voorbij aan een kernaspect van de academische wereld, namelijk dat er ruimte moet zijn voor discussie over een bepaald onderwerp. De universiteit moet een open plek zijn voor intellectuele discussies, zij moet een bron zijn van kennis die kan worden ingezet voor kritisch denken. De universiteit moet geen stelling innemen of een ideologie voorschrijven die ervoor zorgt dat studenten in hun vrijheid beperkt worden. De Meat Free Monday, waar de universiteit de studenten niet verantwoordelijk genoeg acht om zelf hun keuze te maken doet dit wel. Ook mag de student niet zelf kiezen of zij bier wil drinken voor half 4 op de campus en moet de rokende student ook de campus af om rookwaren te halen. Dit alles laat zien dat de universiteit haar studenten als niet verantwoordelijke mensen ziet, terwijl wij van mening zijn dat juist studenten zeer geschikt zijn om verantwoordelijkheid te dragen. Wat hieruit voortvloeit is bijvoorbeeld de verplichte aanwezigheid bij werkcolleges. Er wordt vanuit gegaan dat de student niet over voldoende verantwoordelijkheid beschikt of zij al dan niet aanwezig zijn bij werkcolleges. Afschaffing van deze plicht zal ervoor zorgen dat docenten de ‘’ krijgen hun colleges zo aantrekkelijk mogelijk te maken, zodat het voor studenten écht nuttig wordt om aanwezig te zijn. Wanneer een college dus niet veel toevoegt, haken mensen af, wanneer het wel zeer nuttig is dan zal de zaal zich vullen. Zo wordt aanwezigheid een graadmeter voor kwaliteit van het onderwijs. Nog te vaak is er sprake van verplichte ‘ophokuren’ waarin studenten niet gemotiveerd en/of voorbereid aanwezig zijn. Dit is voor zowel de docent als de student die wél gemotiveerd deelneemt frustrerend. Een goed voorbeeld is een werkcollege waarin steeds hetzelfde groepje studenten actief deelneemt, terwijl het gros van de studenten stil blijft. Wij geloven dat wanneer de aanwezigheidsplicht wordt losgelaten, enkel de gemotiveerde studenten overblijven, waardoor er meer ruimte ontstaat voor een vruchtbare discussie, in plaats van de pijnlijke stiltes die iedereen wel bekend zijn. De doelstellingen die een vak voorschrijft dienen te worden behaald, maar dit moet losgekoppeld worden van de aanwezigheid. Het kan niet zo zijn dat een student aan het eind van de rit wel de kennis heeft bemachtigd om een tentamen te halen, maar dat deze student wordt uitgesloten van het tentamen omdat hij/zij niet vaak genoeg aanwezig is geweest. Men moet uitgaan van de verantwoordelijkheid van de student en deze niet aan het ‘handje’ meenemen door de studie heen. Er wordt van de student van allerlei zaken verwacht dat hij ze zelf regelt, wat ons betreft kan dit ook met de werkcolleges. Wanneer een student dus minder tijd nodig heeft om een onderwerp te begrijpen, moet er dus voor hem/haar de mogelijkheid zijn om een college over te slaan. Zo houdt de student ook meer tijd over om zijn of haar leven naast het studeren te ontplooien en naar eigen keuze in te vullen. Ook zal wat ons betreft de kwaliteit van het onderwijs een impuls krijgen wanneer de docenten dus zelf actie moeten ondernemen om de werkcolleges aantrekkelijk te maken voor de studenten die ze volgen. ‘Ophokuren’ zullen automatisch komen te vervallen omdat daar ook vanuit de studenten weinig animo voor is. De studenten zouden zichzelf juist kunnen ontwikkelen wanneer ze meer vrijheid krijgen, dit zou gestimuleerd moeten worden. Verder zou er over ideologische onderwerpen als het al dan niet kiezen voor vlees niet opgelegd moeten worden, maar bediscussieerd moeten worden. Het is dus tijd dat de student zijn soevereiniteit terugkrijgt! Tekent, Namens De Vrije Student, J. HamelijnckNamens het B.O.S., T.A.D.B. Bakrin

Een pleidooi voor de vrijheid

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Een pleidooi voor de vrijheid

Delen

test
02-02-2017
Meldpunt Offline Colleges: College niet online? Laat het ons weten!

Het is een beetje ouderwets om iedereen op hetzelfde moment op dezelfde plaats een hoorcollege te laten volgen. Om jouw onderwijs efficiënter in te richten, staat studentenraadspartij De Vrije Student voor online toegang tot alle hoorcolleges. Zo kun jij je drukke studentenleven, vol bestuursfuncties en bijbanen, flexibel inrichten. Komen de tentamens dichtbij, dan kun je je college online gemakkelijk even terugkijken. Zijn de hoorcolleges van jouw vakken nog niet online beschikbaar? De Vrije Student wil je helpen: meld offline colleges aan op onze website en wij gaan voor jou aan de slag. Klik hier voor het Meldpunt Offline Colleges.

Meldpunt Offline Colleges: College niet online? Laat het ons weten!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Meldpunt Offline Colleges: College niet online? Laat het ons weten!

Delen

test
30-01-2017
Pilot flexstuderen binnenkort realiteit

Vandaag is de notitie ‘Flexstuderen’, die onder andere is opgesteld door onze fractievoorzitter Joppe Hamelijnck, behandeld in de Gezamenlijke Vergadering. Het College van Bestuur heeft de toezegging gedaan met studenten om de tafel te gaan zitten om een nieuwe pilot ‘Flexstuderen’ op te zetten. Dit wordt een unieke pilot door en voor de Radboud University, die gericht is op het flexibeler maken van het onderwijs. De pilot gaat aan een grotere groep studenten tegemoetkomen dan de huidige regelingen doen en moet zorgen voor meer maatwerk. De Vrije Student is blij met deze eerste ontwikkeling, maar we zijn er nog niet! Daarom werken wij graag mee aan de vervolgstappen en gaan wij ons hard maken om voor alle studenten flexibel studeren te realiseren. Houd deze website en onze Facebookpagina in de gaten om op de hoogte te blijven!

Pilot flexstuderen binnenkort realiteit

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Pilot flexstuderen binnenkort realiteit

Delen

test
27-05-2016
Zetel voor De Vrije Student!

Joppe Hamelijnck is met 122 voorkeursstemmen verkozen tot raadslid namens De Vrije Student in de Universitaire Studentenraad van de Radboud Universiteit Nijmegen. De 20-jarige student Filosofie zal komend jaar in de Universitaire Studentenraad opkomen voor échte studentenbelangen: kleinere werkgroepen, alle hoorcolleges online en persoonlijke aandacht in plaats van het bindend studieadvies.

Zetel voor De Vrije Student!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Zetel voor De Vrije Student!

Delen

test
25-05-2016
Radboud Universiteit Nijmegen kleurt blauw

11.250 flyers, 483 fietsenhangers,  250 posters, 180 vanille-ijsjes, 91 aardbijen-ijsjes en 20 rondjes bier. De Radboud Universiteit Nijmegen kleurt deze week blauw! Het opkomstpercentage voor de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad is dit jaar hoog, een groot gedeelte van de studenten heeft al gestemd. Nog niet gestemd? Doe dit vandaag nog via verkiezingen.ru.nl

Radboud Universiteit Nijmegen kleurt blauw

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Radboud Universiteit Nijmegen kleurt blauw

Delen

test
24-05-2016
Voldoende studieplekken. Ook in de UB.

Wat studentenraadspartij De Vrije Student betreft, moeten Radboudstudenten voorrang krijgen in de universiteitsbibliotheek: “Het is altijd moeilijk een studieplek te vinden op de universiteit. De UB moet daarom meer plaats bieden voor de Radboudstudent”, zegt lijsttrekker Joppe Hamelijnck. “De voorrang houdt in dat er alleen Radboudstudenten in de UB worden toegelaten tijdens tentamenperiodes en de week ervoor. De Radboud moet open en toegankelijk zijn, maar rond de tentamens kiezen we voor de student”, licht Hamelijnck toe. De Vrije Student reageert hiermee op de vele scholieren die in de UB hun examens leren.

Voldoende studieplekken. Ook in de UB.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Voldoende studieplekken. Ook in de UB.

Delen

test
24-05-2016
“Topstudenten moet je niet straffen maar belonen”

Studenten die naast hun opleiding aan topsport doen, een eigen onderneming hebben of een tweede studie volgen. Als het aan De Vrije Student ligt moet je deze studenten niet straffen met overbodige regels en ophokwerkgroepen, maar geef ze de verantwoordelijkheid om zelf te bepalen wat noodzakelijk is om te volgen. Lijsttrekker Joppe Hamelijnck in het bèta-debat van afgelopen maandag: “Vandaag sprak ik tijdens de campagne een studente, Lisa. Lisa doet twee studies, op twee verschillende faculteiten. Ze zit nu met twee verschillende Onderwijs- en Examenreglementen. Alle regels omtrent toetsing, plagiaat en fraude zijn per studie verschillend. Ze moet nu al die verschillende reglementen uit haar hoofd leren. Laten we bepaalde punten uit de Onderwijs- en Examenreglementen centraal vaststellen, zodat dat voor iedere student hetzelfde is. Zo kan Lisa gewoon voor haar tentamen leren, in plaats van dat ze examenreglementen uit haar hoofd moet leren.”

“Topstudenten moet je niet straffen maar belonen”

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

“Topstudenten moet je niet straffen maar belonen”

Delen

test
22-05-2016
Stem vandaag op De Vrije Student!

Van 23 mei tot en met 26 mei 2016 zijn de studentenraadsverkiezingen op de Radboud Universiteit Nijmegen. De Vrije Student wil in de Universitaire Studentenraad opkomen voor échte studentenbelangen: alle hoorcolleges online, een soepel BSA en meer aandacht voor de gewone student. Wil jij dit ook? Stem dan vandaag nog via verkiezingen.ru.nl.

Stem vandaag op De Vrije Student!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Stem vandaag op De Vrije Student!

Delen

test
22-04-2016
Kieslijst De Vrije Student bekend!

Vandaag heeft De Vrije Student Nijmegen haar kieslijst bekend gemaakt. Zij zullen namens de studentenpartij proberen zoveel mogelijk van de de acht verkiesbare zetels in de Universitaire Studentenraad (USR) binnen te halen. 1. Joppe Hamelijnck – Filosofie2. Paul Reesink – Economie3. Abdul Abdel Aziz – Bestuurskunde4. Lisa van Lierop – Geneeskunde5. Stan Cortenbach – Nederland-Duitsland-Studies6. Jelle Wolbrink – Politicologie7. Tessa Katerberg – Bestuurskunde8. John Jacobs – Sociale geografie9. Kimberly van der Laan – Geneeskunde10. Ronald Peeters – Nederland-Duitsland-Studies11. Nynke van der Heide – European Law School12. Guus van Berlo – Psychologie13. Max Veldhuis – Nederlands recht14. Jitse Arendsen – Economie15. Caspar Safarlou – Kunstmatige Intelligentie

Kieslijst De Vrije Student bekend!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Kieslijst De Vrije Student bekend!

Delen

test
05-11-2015
Wij zijn tegen betutteling op onze universiteit

Deze ingezonden brief verscheen eerder op op de website van AMS Online:Hier bekijken. Luca Meeuws (20), actief bij de studentenpartij De Vrije Student Nijmegen, vindt dat de Radboud Universiteit met de vleesvrije maandag een betuttelende rol aanneemt en dat het de student zelf zijn keuzes moet laten bepalen. ‘De universiteit hoeft, naar onze mening, niet de rol van opvoeder op zich te nemen.’ Hij is weer terug van weggeweest; Meat Free Monday. Eindelijk hoeven we op maandag niet meer te kiezen wat we willen eten in de Refter. In plaats van de keuze voor vlees of vegetarisch eten bij de student neer te leggen, maakt de universiteit het ons makkelijk door op maandag geen vlees in de Refter aan te bieden. Het doel van de universiteit is het creëren van milieubewustzijn onder studenten door ze een dag in de week geen vlees te laten eten. In eerste instantie is dit een nobel streven om milieubewustzijn te stimuleren en dit is dan ook niet hetgeen waar wij het niet mee eens zijn. Het is de manier waarop de universiteit dit doet die ons tegen de borst stoot. Na de pilot van vorig jaar, waar De Vrije Student bij aanwezig was, waarbij op maandag universiteitsbreed de hele dag geen vlees te verkrijgen was, is het getroffen gebied nu beperkt gebleven tot de Refter. De Refter, door haar ligging de ‘centrale kantine’ van de campus, wordt een Meat Free Zone op maandag. Wie toch een stukje vlees op zijn bord wil, zal moeten uitwijken naar een van de andere kantines op de campus, zoals het Gerecht in het Grotiusgebouw. Een andere mogelijkheid voor studenten die op maandag een stuk vlees op hun bord willen hebben, is om naar huis te gaan en het zelf klaar te maken. Het probleem is dan ook niet dat studenten niet zonder vlees kunnen, maar dat de universiteit hun die keuze wegneemt. Waar de universiteit als doelstelling heeft het campusgevoel onder de studenten te versterken en studenten gedurende de dag zo lang mogelijk op de campus wil houden, stelt de RU een maatregel in waarbij het campusgevoel terecht komt in onze milieubewuste onderbuik. Hier zal tegenin worden gebracht dat uit een enquête blijkt dat 70 procent van de ondervraagden in De Refter ‘voor’ de Meat Free Monday is. ‘De meerderheid bepaalt’ zou je zeggen, maar dit is geen probleem waarover de meerderheid überhaupt zou moeten kunnen bepalen. Het probleem waarvoor de Meat Free Monday als oplossing wordt gezien, is het milieubewustzijn onder studenten. Wij denken alleen dat er andere oplossingen zijn die niet meteen een inbreuk maken op de vrije keuze van de student. Het begint al bij het geven van meerdere keuzes. Wanneer je een veganistische, een vegetarische en een maaltijd met vlees aanbiedt, zorg je er al voor dat de student een keuze moet maken en zelf kan nadenken over zijn keuze. Om meer aandacht te krijgen voor milieubewustzijn, zou je de veganistische en vegetarische variant wat meer onder de aandacht kunnen brengen. Informeer de student bijvoorbeeld over de gevolgen van grootschalig vleesgebruik met een leuk milieubewust labeltje en zet ze op die manier aan het denken. Wij van De Vrije Student willen geen partij kiezen voor veganisten of vleeseters, maar wij zijn wel tegen betutteling op onze universiteit. De universiteit hoeft, naar onze mening, niet de rol van opvoeder op zich te nemen en de student bepaalde gebruiken of opvattingen aan te leren. Laat de student zijn eigen keuzes maken.

Wij zijn tegen betutteling op onze universiteit

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Wij zijn tegen betutteling op onze universiteit

Delen

test
12-02-2015
Stem De Vrije Student!

Door de invoering van het sociaal leenstelsel moeten studenten straks lenen voor hun studie. Daar staat tegenover dat er honderden miljoenen euro extra in het onderwijs worden geïnvesteerd. De universiteitsraad mag meebeslissen over die grote zak geld. Het is belangrijk dat dat geld goed terechtkomt. De Vrije Student gaat studentenbelangen écht vertegenwoordigen. Wij staan voor kleinere klassen, hoorcolleges online en zijn tegen het bindend studieadvies, maar voor persoonlijke begeleiding. Stem hier op De Vrije Student. Voor de student die er gewoon voor gaat.

 

Stem De Vrije Student!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Stem De Vrije Student!

Delen

test
12-02-2015
”Meat Free Monday? De Vrije Student deelt worst en kaas uit!”

Op maandag 11 mei hebben wij op Meat Free Monday studenten de keuze gegeven tussen worst en kaas. De Vrije Student vindt dat je zelf wel kunt beslissen of je worst lust. Dat gaat niet alleen over worst en kaas, maar ook over de mogelijkheden binnen jouw studie om te studeren zoals jij dat wilt.

”Meat Free Monday? De Vrije Student deelt worst en kaas uit!”

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

”Meat Free Monday? De Vrije Student deelt worst en kaas uit!”

Delen

test
12-02-2015
Lijsttrekker De Vrije Student bekend: stem Caspar!

Student Kunstmatige Intelligentie Caspar Safarlou is tijdens de universiteitsraadsverkiezingen lijsttrekker namens de nieuwe studentenpartij De Vrije Student. Caspar is van plan om te knokken voor de belangen van iedere student. Caspar: “Het is tijd dat er een frisse wind gaat waaien door de universitaire medezeggenschap. Wij staan voor hoorcolleges op internet en zijn tegen het BSA, maar voor persoonlijke begeleiding..”

Lijsttrekker De Vrije Student bekend: stem Caspar!

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Lijsttrekker De Vrije Student bekend: stem Caspar!

Delen

test
12-02-2015
Groot nieuws: De Vrije Student gaat universiteitsraad bestormen

Groot nieuws: de nieuwe studentenpartij De Vrije Student gaat in Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam de universiteitsraad bestormen. Onze lijsttrekkers Rosa (UvA), Caspar (Radboud) en Lars (EUR) vandaag in het NRC Handelsblad: “We accepteren nu lang genoeg dat plucheplakkende universiteitspolitici geen stip op de horizon zetten, maar kiezen voor grauwe middelmaat. Door de invoering van het leenstelsel voor studenten wordt er een miljard euro extra geïnvesteerd in universiteiten en hogescholen. Bijna alle studentenpartijprogramma’s zetten in op duurzame koffie en gesubsidieerde cultuur. Het is tijd voor een ander geluid. We moeten inzetten op investeringen in zaken die ons echt vooruit helpen in de 21e eeuw, zoals digitalisering, internationalisering en ambitieus, kleinschalig onderwijs.”

Groot nieuws: De Vrije Student gaat universiteitsraad bestormen

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Delen

Groot nieuws: De Vrije Student gaat universiteitsraad bestormen

Delen

test
01-01-2001
Juridisch

Foto collegezaal: Brunel University, Flickr – CC BY-NC-SA 2.0. Bewerkt.

Juridisch

Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Het is niet mogelijk om een reactie te plaatsen.

Delen

Juridisch

Delen